Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa skarżą się na uciążliwe zapachy. Rolnik wywoził gnojowicę na swoje grunty. Gmina zawiadomiła policję o naruszeniu przepisów.

Nieprzyjemny zapach w Gminie Jerzmanowa oraz pierwsze telefony do urzędu od mieszkańców z prośbą o interwencję w sprawie uciążliwych zapachów pojawiły się na początku sierpnia. Mieszkańcy ustalili, że duże ilości nawozu naturalnego są składowane na jednej z działek zlokalizowanych w okolicach Maniowa i Jerzmanowej. Zasugerowali urzędnikom, iż to właśnie z tego rejonu dociera do ich domów nieprzyjemny zapach. Pracownicy przeprowadzili wizję lokalną, która potwierdziła informacje dostarczone przez mieszkańców gminy.

-Uciążliwość zapachowa trwała około 2 tygodnie- mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa- Ustalono źródło tych uciążliwych zapachów. Okazało się, że nawóz naturalny stosuje na gruntach jeden z rolników. Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z tym rolnikiem, który stwierdził, że stosowany przez niego sposób nawożenia jest zgodny z prawem polskim i unijnym.

Ze względu na brak umocowań prawnych pracownicy Urzędu Gminy nie przeprowadzali kontroli dotyczącej sposobu nawożenia lecz powiadomili policję o naruszeniu przepisów.

-Kwestie związane z nawożeniem gruntów nawozami naturalnym pochodzącymi z ferm hodowlanych reguluje ustawa o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzenie wydane na podstawie tej ustawy – wyjaśnia Sekretarz Gminy Jerzmanowa.-Wójt jako organ ochrony środowiska nie posiada uprawnień w zakresie nawozów i nawożenia, a wspomniana ustawa wskazuje, że kto narusza przepisy w zakresie stosowania nawozów podlega Kodeksowi postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku z tym Wójt Gminy w celu sprawdzenia poprawności wykonywania czynności nawożenia przez rolnika, a nie w celu ukarania rolnika zawiadomił policję – dodaje sekretarz.

 

 

1 KOMENTARZ

  1. Oczywiście na Policję donosi się po to by kogoś nagrodzili!Urzędnicy gminni powinni znać w szczegółach przepisy o nawożeniu!W internecie,po wpisaniu odpowiedniej frazy,można wyczytać kiedy i jak stosować nawozy naturalne!Wojt gminy Jerzmanowa,oczywiście,zaangażował Policję do zajmowania się gównem!Jaki Wójt tacy urzędnicy!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here