Nowy szyb KGHM budzi obawy mieszkańców m. Słone i Kamiona. Nie ma zgody na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Ignorowanie woli większości może zakończyć się w sądzie. 

Mieszkańcy m. Słone i Kamiona nie chcą nowego szybu KGHM nieopodal swoich domów. Obawiają się zwiększenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu, które wg posiadanych przez nich informacji już przekracza dopuszczalne normy. Zgoda na inwestycję nastąpi dopiero, gdy spółka złoży godną propozycję wykupu gruntów i nieruchomości. Wówczas ludzie opuszczą swoje domy i zamieszkają w innych miejscach. Jak twierdzą mieszkańcy obu miejscowości, kto zechce zostać na swoich gospodarstwach to jego wola i jego wybór. KGHM nie widzi podstaw prawnych do tego, aby od wszystkich mieszkańców m. Słone i Kamiona wykupić gospodarstwa. Ostatecznie decyzję podejmą radni, którzy na sesji zastanawiać się będą nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy miejscowości apelują do wójta i radnych o rozwagę, o uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego.

-Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego zostanie zmieniony wówczas KGHM otrzyma przyzwolenie na postawienie szybu – mówi Justyna Tywoniuk, mieszkanka m. Słone.- My się na to nie godzimy. 3 października odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Słone i Kamiona z przedstawicielami KGHM i władzami Gminy Żukowice. Po tym spotkaniu wystosowaliśmy pismo do Gminy Żukowice, w którym informujemy, że jeżeli zmienią plan przestrzennego zagospodarowania to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy dochodzili zwrotu poniesionych nakładów oraz odszkodowań związanych z utratą wartości nieruchomości, a nawet ich wykupu. Jest już chętna do współpracy kancelaria prawna, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Sprawa odszkodowań sięgnie też innych mieszkańców gminy Żukowice, którzy będą sąsiadami planowanej budowy.

W piśmie skierowanym do Wójta i Radnych Gminy mieszkańcy poprosili również o przeprowadzenie badań na zawartość w organizmie metali ciężkich w tym arsenu, badań powietrza, wody i gleby na zawartość metali ciężkich. Zapytali także miedzy innymi  „…W jaki sposób Wójt i Rada Gminy zamierza udowodnić nam pozytywny wpływ na środowisko poprzez wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania złożonego na wniosek KGHM?…”

-Rada Gminy powinna wziąć również pod uwagę sytuację, gdy zostanie stwierdzona nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względów prawnych i braku spełnienia ciążących obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Dodatkowym wsparciem w podjęciu prawidłowej decyzji dla wójta i Rady Gminy jest przeprowadzenie badań, o które pytamy w piśmie i które wymagane są zgodnie z Prawem ochrony środowiska – mówi Justyna Tywoniuk, mieszkanka m. Słone.

Rada Gminy Żukowice na ostatnim swoim posiedzeniu nie pochyliła się nad pismem mieszkańców obu miejscowości z uwagi na to, iż pismo wpłynęło do UG w dniu sesji. Przewodnicząca rady zaproponowała, a radni zaakceptowali, iż pismo trafi do wszystkich rajców. Po zapoznaniu się z jego treścią, zanim sprawa trafi pod obrady na sesję, dyskusja prowadzona będzie na posiedzeniach komisji.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here