Gmina przez kilka lat negocjowała z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei budowę chodnika w Moszowicach. Ostatecznie inwestycja powstała za środki z budżetu gminy i dotacji z DSDiK.

W Moszowicach, Gmina Kotla wzdłuż drogi wojewódzkiej powstał chodnik o dł. 517 metrów. Wykonano zjazdy oraz sieć kanalizacji deszczowej, rów wyłożono częściowo ażurami w celu wzmocnienia skarp, a także zamontowano nowe wiaty przystankowe. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, która partycypowała w kosztach inwestycji. Całość robót to koszt blisko 840 tys. zł, z czego 619 820 zł pochodzi z budżetu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem DSDiK. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania wyniósł 40 959 zł i po połowie został sfinansowany przez Gminę Kotla i DSDiK.

– Rozmowy z DSDiK trwały kilka lat, ale było warto. Mieszkańcy praktycznie na każdym zebraniu zgłaszali potrzebę budowy chodnika, ze względu na niebezpieczeństwo poruszania się poboczem. Przy drodze znajdują się dwa przystanki autobusowe, z których codziennie do szkoły odjeżdżają i przyjeżdżają dzieci. Mieszkańcy bali się również chodzić poboczem na cmentarz –Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.– Wszystkie te problemy zostały już rozwiązane .
Gmina posiada również gotową dokumentację projektowo-kosztorysową dot. budowy chodnika w Sobczycach, wzdłuż drogi wojewódzkiej. Wartość  inwestycji  wg kosztorysu  inwestorskiego  wynosi 1 067 912,75 zł brutto. 25 sierpnia gmina złożyła ponownie wniosek do DSDiK o ujęcie zadania w planie zadań drogowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here