Akademia Sportów Obronnych ma pomysł na zagospodarowanie terenów po byłej cukrowni. Radni rozważają propozycję klubu.

Akademia Sportów Obronnych złożyła propozycję zagospodarowania terenów po byłej cukrowni. Wniosek Akademii trafił do Prezydenta Miast, do Przewodniczącego Rady Miasta i wszystkich radnych. Zanim wniosek trafi pod obrady na sesję zostanie przedyskutowany przez radnych na komisjach.

Prezes Akademii Sportów Obronnych  w swoim piśmie skierowanym do prezydenta zapewnia, że Klub Strzelecki ma pomysł na zagospodarowanie terenów. Uważa, że pomysł ten będzie korzystny dla mieszkańców miasta.

” … Na wydzierżawionym obszarze planujemy zorganizowanie strzelnicy sportowej oraz połączonego z nią kompleksu patriotyczno-historycznego. Zgodnie z polityka Ministra Obrony Narodowej, na terenie każdego powiatu winna powstać strzelnica sportowa. ……Będzie to miało także wpływ na wzrost świadomości patriotycznej oraz odpowiedzialności za obronę naszej „Małej Ojczyzny. …Na jednej części powstanie plac taktyczny, służący do przeprowadzenia programu z zakresu edukacji wojskowej dla klas mundurowych, z drugiej zaś planujemy stworzenie skansenu militarno-historycznego, nawiązującego do tradycji głogowskich jednostek saperskich i artyleryjskich. … „  Akademia Sportów Obronnych po otrzymaniu pozytywnej opinii rady miasta planuje postawić strzelnicę o osiach od 10 m do 300 m, pozyskać sprzęt militarny do ekspozycji, organizować zawody strzeleckie, szkolenie klas mundurowych, stworzyć ścieżki patriotyczno-historyczne, organizować zloty militarne, przygotować skansen i otworzyć z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. …”.

Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta czy strzelnica na terenach po byłej cukrowni to dobry pomysł.

– Chętnie bym sobie postrzelał, tak dla sportu. Jestem za otwarciem strzelnicy – mówi Karol, 35-letni pracownik administracji.

Pani Karolina , 42-letnia gospodyni domowa uważa, że bez strzelnicy można żyć, ale jeżeli są fani takiego sportu to być może trzeba spełnić ich oczekiwania.

Panu Sebastianowi jest obojętnie: – Będzie strzelnica, czy nie będzie ja ze względu na swoje przekonania i tak z niej nie będę korzystał.

Radnym przedstawiona zostanie propozycja Akademii Spotów Obronnych. Na posiedzeniach komisji będę dyskutowali o zasadności wniosku. Ostateczna decyzja podjęta zostanie na sesji.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here