KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły kolejny, już IV konkurs w ramach wspólnego Przedsięwzięcia CuBR. Zainteresowane konsorcja naukowo – badawcze mogą pozyskać łącznie 46 mln złotych na realizację projektów w obszarze Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ). Nabór wniosków potrwa do 27 czerwca 2018 roku.

CuBR jest wspólną inicjatywą KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zakładany budżet Programu wynosi 200 mln złotych, na który składa się równa partycypacja obu partnerów. Beneficjentami Programu CuBR są konsorcja tworzone przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorców. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, aby podnieść konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych na globalnym rynku.

– CuBR skupia czołowe polskie uczelnie oraz największe instytuty naukowe w kraju, które pracują nad zagadnieniami istotnymi również z perspektywy działalności Polskiej Miedzi. W efekcie otrzymujemy innowacyjne rozwiązania, które możemy wdrożyć w KGHM bądź skomercjalizować. Aktualnie realizujemy projekty rozwojowe o łącznej wartości blisko 150 mln złotych – mówi Rafał Pawełczak, prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana na tak dużą skalę w Polsce. CuBR obejmuje obszary górnictwa, przeróbki, metalurgii oraz wpływu przemysłu metali nieżelaznych na środowisko. Temat przewodni IV edycji Programu to gospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy). W GOZ istotne jest, aby odpady (jeżeli powstaną) były traktowane jako surowce wtórne.

– Odpady będące efektem działalności Spółki chcemy traktować jako surowiec wtórny. KGHM wytworzył około 145 mln ton odpadu wydobywczego w latach 2012 – 2016. Na jedną tonę miedzi w koncentracie wyprodukowaliśmy 68,5 tony odpadu. Chcemy maksymalnie wykorzystywać zasoby surowców zawarte w odpadach, dlatego tak ważny jest dla nas postęp technologiczny – dodaje Rafał Pawełczak.

Przedsięwzięcie jest realizowane od czterech lat. Program umożliwia realizację ambitnych projektów badawczych, które wymagają dużego zaangażowania finansowego. W dotychczas uruchomionych trzech konkursach złożono 67 wniosków, z czego 21 projektów znajduje się na etapie realizacji. Wartość wszystkich złożonych wniosków projektowych wynosi 600 mln złotych.

Zakres merytoryczny IV Konkursu Przedsięwzięcia CuBR tradycyjnie mocno związany jest z produkcją miedzi. Stąd w ramach konkursu poszukiwane są rozwiązania dotyczące technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi, odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi. Do tego dochodzi opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych, czy technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji ZWR. NCBR zainteresowany jest również nowymi technologiami przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi, a także ekologicznymi rozwiązaniami, które pozwolą na zagospodarowanie odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa miedzi. Wśród konkursowych zagadnień jest również to dotyczące innowacyjnej technologii, ograniczającej migrację zasolonych wód podziemnych do cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here