Wiaty dla pasażerów i dla rowerów, nowe tablice na przystankach i cztery dodatkowe autobusy będą zakupione ze środków unijnych.

Komunikacja Miejska sp. z o.o. w Głogowie wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu z prośbą o przyznanie 14,5 mln zł dofinansowania zakup nowego taboru oraz wykonania kilku inwestycji dla KM w mieście. 

– Pozytywnie przeszliśmy wstępną weryfikację. Do końca roku wniosek miał być rozpatrzony. Czekamy. Jeżeli dostaniemy środki to wykorzystamy je na zakup czterech nowych autobusów oraz zrefinansujemy już zakupione cztery –  wyjaśnia Piotr Miselis, Prezes Zarządu Spółki Komunikacja Miejska w Głogowie.

We wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne spółka ujęła zakup 8 autobusów, w tym 2 autobusy z napędem hybrydowym . W związku z tym, iż komunikacja podpisała już umowę na dostawę czterech z własnego budżetu, w przypadku otrzymania dotacji koszt zakupu w 65 % zostanie pokryty ze środków unijnych.  Gdy firma otrzyma dotację  wówczas planuje także kilka inwestycji na terenie miasta, między innymi,  na Placu 1000-lecia postawione zostaną dwie nowe wiaty dla pasażerów i  jedna dla rowerów.  Na pięciu przystankach autobusowych zamontowane zostaną nowe tablice informacyjne. Zakupiony zostanie także system zarządzania ruchem. ITS wykorzystywany będzie przez kierowców autobusów, ma na celu większe upłynnienie ruchu autobusów na ulicach Głogowa,  poprzez zminimalizowanie czasu ich postoju na skrzyżowaniach.

– System ITS  poprzez zamontowane detektory wykrywa na drodze poruszający się  autobus KM wyposażony w ten system i wówczas szybciej włączy się dla niego zielone światło i autobus będzie mógł płynnie dalej jechać – wyjaśnia Piotr Miselis. – Gdy dostaniemy środki z Unii na zakup 8 autobusów,  zlikwidujemy osiem naszych najstarszych pojazdów. Takie są warunki udziału w konkursie na środki z UE. Mamy wysłużone Jelcze z końcówki lat 80 i 90 tych, i te w pierwszej kolejności pójdą w „odstawkę” 

 Stan taboru się nie zmieni. Nadal po Głogowie będzie kursowało 37 autobusów, z tym, że będą najnowszej  IV generacji.  Obecnie zakupiono autobusy z silnikiem diesla. Z dotacji planuje się zakupić dwa  autokary z silnikiem spalinowym i dwa hybrydowe.

Zdjęcia: ANJA