Zarząd Powiatu Głogowskiego uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 rok. Radni uchwałę podjęli większością głosów. Pracę zarządu pozytywnie ocenili radni z Klubu Lewica i Bezpartyjni, PO i PSL.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dot. sprawozdania finansowego za 2017 rok. Pozytywną opinię wydała także Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Głogowskiego, która skierowała pod obrady na sesji wniosek o udzielenie absolutorium.  Radni z Klubu Lewica i Bezpartyjni oraz PO i PSL także nie mieli zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2017 rok.  Ewa Pawlak-Osomńska zabierając głos w imieniu Klubu Lewica i Bezpartyjni  powiedziała: – Z zadowolenie stwierdzam, że realizacja budżetu przez zarząd powiatu ani na moment nie powodowała zagrożeń finansowych w zakresie sprawnej realizacji zadań. Nasz klub radnych będzie pozytywnie głosował za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu głogowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

W imieniu Klubu PO i PSL głos zabrał radny Karol Szczepaniak.

-Przedłożone sprawozdanie w pełni obrazuje wykonanie budżetu za 2017 rok – mówi Karol Szczepaniak. – Spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych. Nasz klub zagłosuje za udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu głogowskiego.

Ze swoimi przedmówcami nie zgodzili się radni z KWW Jana Zubowskiego.

– Zarząd Powiatu Głogowskiego od początku swojej kadencji nie przedstawił jasnej i klarownej wizji rozwoju powiatu na 4 lata – mówi Mirosław Strzęciwilk. – Zabrakło odpowiednio funkcjonującego programu kadencyjnego określającego najważniejsze zadania, które w ciągu czterech lat winny być realizowane. Przez te cztery lata było od przypadku do przypadku. Zarząd Powiatu pomijał nasze wnioski do budżetu, które dotyczyły remontu dróg i chodników, doposażenia szkół, dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży,  wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek powiatowych. Radni KWW Jana Zubowskiego będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium dla zarządu za wykonie budżetu za 2017 rok – dodał radny.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych.  Sześcioro było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Starosta Jarosław Dudkowiak po podjęciu uchwały dot. udzielenia absolutorium podziękował wszystkim pracownikom starostwa, wójtom oraz kierownikom podległych jednostek. Podziękował także radnym za pozytywną ocenę pracy zarządu i udzielenie absolutorium.

– Dziękuję naczelnikom, kierownikom, urzędnikom starostwa powiatowego, bo to dzięki ich wytężonej pracy możemy realizować tak wiele inwestycji i tak prowadzić Powiat  Głogowskich. Dziękuję wójtom za współpracę,  zrozumienie i współdziałanie. Dziękuję 13 radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium i jednemu, który się wstrzymał.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here