Współpraca KGHM Polska Miedź z Głogowem, Gminą Kotla, Żukowice oraz Pęcław była tematem spotkania władz samorządowych i miedziowego koncernu. Koncern deklaruje wsparcie inicjatyw społecznych oraz nowe inwestycje, które mają na celu zmniejszenie wpływu oddziaływania Spółki na środowisko.

W siedzibie Centrali KGHM w Lubinie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości rozszerzenia Porozumienia zawartego pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., Gminą Miejską Głogów i MCZ S.A. o zasadach współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie przeprowadzenia badań i działań profilaktycznych pod kątem występowania ponadnormatywnych stężeń arsenu w organizmach Mieszkańców Głogowa zawartego w Lubinie, w dniu 6 lutego 2018 r.  o mieszkańców Gminy Kotla, Gminy Pęcław i Gminy Żukowice. Spotkanie stanowiło kontynuację rozmów rozpoczętych 8 maja z inicjatywy Urzędu Miasta w Głogowie oraz przedstawicieli gmin.

– Strony są zgodne co do wspólnej odpowiedzialności za rozwój i dobrobyt regionu oraz jego mieszkańców. KGHM wyraził zainteresowanie rozszerzeniem Porozumienia zawartym wcześniej z Gminą Miejską Głogów o Gminy Kotla, Pęcław i Żukowice oraz Gminę Jerzmanowa i Gminę wiejską Głogów w zakresie m.in. umożliwienia mieszkańcom bezpłatnych konsultacji medycznych w Poradni Promocji Zdrowia w Głogowie w przypadkach podejrzenia niekorzystnego wpływu na stan zdrowia funkcjonowaniem instalacji KGHM Polska Miedź S.A. – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska Rzecznik Prezydenta Głogowa.

Koncern deklaruje także wsparcie inicjatyw społecznych realizowanych na terenie gmin. KGHM realizuje inwestycje, które mają na celu zmniejszenie wpływu oddziaływania Spółki na środowisko. Jednym z pierwszych projektów jest nowoczesna technologia unieszkodliwiania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów. Rozwiązanie pozwoli na przekształcenie arsenu w postać podobną do minerału naturalnie występującego w przyrodzie, czyli skorodytu. Metodę opracowali eksperci z  Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach we współpracy z technologami z KGHM. W latach 2018-2022, Spółka planuje realizację 26 projektów inwestycyjnych w zakresie unieszkodliwiania arsenu. Wkrótce poznamy kolejne działania Polskiej Miedzi.

W spotkaniu ze strony KGHM Polska Miedź uczestniczyli: Rafał Pawełczak, Prezes Zarządu i Wiceprezes ds. rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A.. Wojciech Boczar, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Rozwojem, Tomasz Maciejowski, Dyrektor Naczelny Administracji oraz Justyna Swedura, Departament Komunikacji i CSR.

List intencyjny, którego głównym celem jest współpraca samorządów na rzecz zminimalizowania zagrożeń i szkód w środowisku oraz eliminowania narażenia mieszkańców gmin na działanie arsenu i innych szkodliwych dla zdrowia pierwiastków podpisali Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa, Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla, Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice oraz Artur Jurkowski Wójt Gminy Pęcław. Do porozumienia nie przystąpiły Gmina Jerzmanowa i Gmina Wiejska Głogów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here