Z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie pozyskał dodatkowe pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych. 700.000 zł przyznano na realizację dwóch programów.

Środki z ministerstwa przyznane zostały w odpowiedzi na wnioski złożone przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie. Kwota 700.000 zł wykorzystana zostanie na realizację 2 programów: dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi – 178.200 zł i na aktywizację osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – 521.800 zł. Ogółem środki na aktywizację w 2018 r. stanowią kwotę 7.288.500 zł.

Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi mogą ubiegać się o czteromiesięczny staż. Środki trafią do pracodawców, deklarujących zatrudnienie po stażu, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.  Pracodawca może także ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do kwoty 15 tys. zł.  PUP refundować będzie także prace interwencyjne. Refundacja za 1 osobę stanowi kwotę 830 zł  + ZUS miesięcznie przez okres 6 miesięcy. Urząd pracy posiada także środki na roboty publiczne, czyli prace organizowane przez Gminy.  Refundacja za 1 osobę stanowi kwotę 2.000 zł + ZUS miesięcznie przez okres 3 miesięcy. PUP zarezerwował także środki na tzw. bon na zasiedlenie – są to fundusze w kwocie 5 tys. zł przyznane osobie bezrobotnej na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here