Występ szkolnego zespołu cheerleaderki, malowanie twarzy, zabawy integracyjne, poczęstunek oraz paczki ze słodyczami od św. Mikołaja dla wszystkich dzieci w Gminie Kotla.

Prawie 340 uczniów z klas I-V oraz pięciolatków i sześciolatków ze wszystkich przedszkoli z terenu gminy Kotla bawiło się na Gminnej Integracyjnej Zabawie Mikołajkowej pod nazwą „Mikołaj i przyjaciele”. 170 starszych uczniów uczestniczyło w turnieju mikołajkowym i koncercie profilaktycznym.

Dla młodszych uczniów przygotowane były zabawy integracyjne, występ szkolnego zespołu cheerleaderki, malowanie twarzy, poczęstunek. Punktem kulminacyjnym było spotkanie z Mikołajem, który dla każdego uczestnika zabawy miał paczkę ze słodyczami. Tego dnia Mikołaj w towarzystwie Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego i Przewodniczącej Rady Gminy Haliny Przybylskiej odwiedził również najmłodsze dzieci w przedszkolach w Kotli, Chociemyśli i Głogówku.

W tym szczególnym dniu 170 starszych uczniów zostało zaproszonych przez św. Mikołaja do zmagań turniejowych i na koncert profilaktyczny Hip Hop – KOLAH I EMEN ZINO w ramach programu profilaktyki uzależnień pn. “Antymina”. Koncert odbył się w ramach działań profilaktycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli.

Organizatorami wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli, a partnerem imprezy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, z funduszy Powiatu Głogowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Pomocy udzielili także: Stowarzyszenie “Z głębi serca”, Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, PWiK w Głogowie sp. z o.o., Bank Spółdzielczy we Wschowie, GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.. Każdego roku wsparcia udzielają także prywatni przedsiębiorcy: Anna i Krzysztof Nawrotowie, Piekarnia-Ciastkarnia Krzysztof  Niedbalski, Hurt-Detal Art. Budowlano-PrzemysłowychMarlena Hajduk i spółkę PEN Ryszard Kulesza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here