Adam Stasiak strażakiem jest już 40 lat. Na ostatniej sesji radni i wójt podziękowali Adamowi Stasiakowi za długoletnią służbę.

Adam Sąsiadek znany jest w Gminie Kotla jako strażak ochotnik. W jednostce OSP Kotla działa od 40 lat. Za swoje zaangażowanie w niesieniu pomocy innym oraz wzorowa służbę otrzymał Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczenie to nadane zostało przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu. Od wielu lat strażak ochotnik był kierowcą w jednostce OSP Kotla. Z uwagi na osiągnięcie wieku 65 lat nie może brać już czynnego udziału w prowadzonych akcjach. Podziękowania za wieloletnią służbę w jednostce na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy jak i Powiatu Głogowskiego złożyli podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Kotla Wójt, Radni oraz druhowie z jednostki OSP Kotla wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP i Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP w Kotli druhem Karolem Skowrońskim i Komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej Gminy Kotla Arturem Szlempo.

– Pańskie zaangażowanie i gotowość w niesieniu pomocy zostaną z całą pewnością zapamiętane na zawsze w sercach mieszkańców naszej Gminy. Dziękujemy za te lata służby i liczymy, że będzie Pan wspierał młode pokolenie ochotników swoją wiedzą i doświadczeniem – mówił Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here