Nowa oferta dla osób poszukujących pracy. Staże, refundacje możliwości jest wiele…
Już dziś do skorzystania w przyszłym roku z oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie udzielać będzie pomocy w obszarach:

  1. nabywanie doświadczenia – przyuczanie do stanowiska pracy poprzez organizację staży zawodowych;
  2. dopłaty do wynagrodzenia, tj. refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia, w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej;
  3. uzbrajanie w kwalifikacje poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych;
  4. wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielenie dotacji na uruchomienie własnej firmy;
  5. pomoc w podjęciu pracy poprzez udzielenie bonu na zasiedlenie;
  6. kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Fundusz Szkoleniowego.

Ad.1.

Urząd Pracy może u pracodawcy zorganizować staż. Staż będzie trwał 4 miesiące i będzie miał na celu nabycie przez osobę bezrobotną praktycznych umiejętności na stanowisku pracy.
To dobry sposób na wyszkolenie pracownika pod potrzeby firmy. W okresie stażu wynagrodzenie płaci PUP w postaci stypendium w wysokości 1.017,40 zł miesięcznie. Jeżeli pracodawca bezrobotnego po stażu zatrudni na okres 12 miesięcy, to po roku czasu będzie mógł otrzymać refundację – zwrot do wysokości 6.300 zł.

Ad.2

Za osobę powyżej 50 roku życia Urząd zrefunduje kwotę w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, przez okres 12 miesięcy, tj. ok. 13.500 zł. W przypadku zatrudnienia osoby powyżej 60 roku życia, okres refundacji wydłuży się do 24 miesięcy.

Za zatrudnienie innych osób bezrobotnych przysługuje refundacja na zasadach prac interwencyjnych. Wówczas pracodawca otrzyma zwrot ok. 6.000 zł za osobę (tj. 840 zł + składki na ubezpieczenie społeczne miesięcznie, przez okres 6 miesięcy).

Ponadto w gminach przewidywana jest organizacja robót publicznych na okres 3 miesięcy ze zwrotem 2.200 zł + składki na ubezpieczenie społeczne miesięcznie za osobę. Osoby bezrobotne zainteresowane pracami przy zieleni i gospodarczymi na terenach gmin oraz miasta proszone są o kontakt ze swoim doradcą.

Ad.3

Jeżeli przeszkodą w podjęciu pracy lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej jest brak odpowiednich kwalifikacji, osoba zarejestrowana w PUP może wystąpić z wnioskiem o sfinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych. Średni koszt szkolenia to kwota 2.200 zł, natomiast studiów 3.500 zł. Dodatkowo PUP wypłaci osobie stypendium za okres odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych.

Ponadto PUP może zorganizować szkolenia grupowe, jeżeli od Pracodawców otrzyma sygnał o potrzebie uzbrojenia w kwalifikacje konkretnej grupy osób.

Ad4.

Osoby, które mają pomysł na własną firmę i potrzebują pieniędzy na start będą mogły skorzystać z dotacji w kwocie do 18 tys. zł. Nabór wniosków w marcu 2019 r. Wcześniej PUP przewiduje organizację konferencji Twój pomysł – nasze pieniądze oraz warsztatów przygotowujących m.in. do prawidłowego złożenia wniosku.

Ad. 5

Bon na zasiedlenie  skierowany jest do osób w wieku do 30 lat, które zamierzają podjąć prace poza Głogowem, tj. w miejscowości oddalonej o min. 80 kilometrów lub gdzie czas dojazdu i powrotu  przekracza 3 h . Osoba bezrobotna otrzyma  5 tys. zł, a następnie zobowiązana będzie udokumentować, że w okresie 8 miesięcy przepracuje co najmniej pół roku.
 
Ad 6

Ze szkoleń, egzaminów, czy studiów podyplomowych mogą również skorzystać pracodawcy oraz zatrudniani przez nich pracownicy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków w lutym 2019 r.

Pracodawców i osoby zarejestrowane w PUP Głogów, zapraszamy do PUP , celem określenia oczekiwań w 2019 r. – powiedz nam jak możemy ci pomóc.

Zapraszamy już dziś do skorzystania w przyszłym roku z oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Do dyspozycji będą duże pieniądze!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here