6 mln zł, jak na razie, PUP może przeznaczyć na różne formy aktywizacji zawodowej. Największym zainteresowaniem cieszą się staże. Przedsiębiorcy mogą wystąpić o środki na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy.

Jak zapewnia Sławomir Majewski Dyrektor PUP w Głogowie 2019 rok zapowiada się dobrze. Będzie dużo pieniędzy na aktywizację zawodową. Jak na razie urząd otrzymał 6 mln zł.

– Zakładam, że kolejne 6 mln zł pozyskamy w drodze konkursów z Unii Europejskiej oraz rezerwy marszałka i ministra – mówi Sławomir Majewski Dyrektor PUP w Głogowie.

Sześć mln zł, które urząd ma już do swojej dyspozycji przeznaczone zostaną na staże. Może z nich skorzystać 800 osób. Jak zapewnia dyrektor, ta forma aktywizacji zawodowej cieszy się największym zainteresowaniem.  Dla bezrobotnych, którzy zamierzają otworzyć działalność gospodarczą PUP zarezerwował 1.530 tys. zł.

– Przedsiębiorcy, którzy już funkcjonują na rynku pracy, mogą wystąpić o środki na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – mówi Sławomir Majewski Dyrektor PUP. – Zabezpieczyliśmy około 800 tys. zł na 50 stanowisk.

Na szkolenia zarezerwowano 133 tys. zł.  Natomiast bezrobotny, który swoją karierę zawodowa chce rozwijać poza Głogowem może otrzymać bon na zasiedlenie. Na ten cel urząd zarezerwował 225 tys. zł.

W PUP zarejestrowanych jest 2600 bezrobotnych. W tej licznie najwięcej jest osób młodych. Dla nich PUP przygotował staże. Po zdobyciu doświadczenia zawodowego zwiększają się szanse na stałe zatrudnienie.  Najdłużej bez pracy pozostają osoby bez kwalifikacji zawodowych, czyli z wykształceniem gimnazjalnym lub ogólnokształcącym. Bezrobotnym zarejestrowanym w PUP przysługuje zasiłek przez pół roku lub 12 miesięcy. Jest to zależne od stopy bezrobocia. W Głogowie stopa bezrobocia wynosi 9%. Dłuższy okres wypłaty świadczenia, 12 miesięcy, przewidziany jest dla bezrobotnych po 50. roku życia, który maj co najmniej 20-letni staż pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here