W Nielubi trwają prace przy przebudowie drogi na długości ponad 800 metrów i szerokości 5m. Do końca września będą występowały utrudnienia w ruchu. Wartość zadania to kwota ponad 1 mln zł.

Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie technicznym. Nieprawidłowe odwodnienie drogi powoduje zastój wód opadowych oraz dalszą degradację nawierzchni jezdni. W celu poprawy stanu istniejącego planuje się przebudowę drogi z podziałem na dwa etapy tj.: wodno-kanalizacyjny i etap drogowy. 
Pierwszy etap jednej z głównych dróg biegnących przez miejscowość zakłada modernizację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w tym m.in. wymianę rur, hydrantów, zasuw, nawiertek, i zestawów wodomierzowych. 

– W drugim etapie wykonana zostanie przebudowa nawierzchni istniejącej jezdni drogi gminnej oraz miejsc postojowych, montaż krawężników betonowych wraz ze ściekami przykrawężnikowymi, regulację wysokościową istniejących wpustów ulicznych oraz pokryw nastudziennych kanalizacji deszczowej  oraz regulację wysokościową i montaż rur osłonowych na istniejących elementach infrastruktury towarzyszącej  – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice
Wartość zadania to kwota ponad 1 mln zł, z czego ponad połowa środków pochodzi z funduszów zewnętrznych, na które gmina pozyskała dotację celową.  Wykonawcą zadania jest firma RAGEN Sp. z o.o. z/s w Głogowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here