W grudniu do szkoły w ramach realizowanego unijnego projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” zakupiono za ponad 40 tysięcy złotych specjalistyczny sprzęt do terapii metodą Biofeedback

EEG-biofeedback to profesjonalny trening mózgu, to rodzaj terapii, dzięki której uczeń w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Terapia jest przyjemna, bo za pomocą myśli, uczeń gra w gry komputerowe i im bardziej się skoncentruje tym lepsze będą wyniki w grze. Terapia może poprawić szybkość uczenia się, przyczynić się do rozwiązania problemów szkolnych. Jest też skuteczna w przypadku dysleksji, dysortografii. Może służyć osobom, które chcą poprawić wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

– Trzech naszych nauczycieli zostało przeszkolonych w tym zakresie i uzyskali oni niezbędne kwalifikacji do prowadzenia terapii. Od nowego roku dzieci z naszej szkoły ze wskazaniami do terapii zostaną objęte profesjonalną terapią, której może pozazdrościć niejedna szkoła – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.