Z Głogowa pociągiem będzie można dojechać do wielu miejscowości Zagłębia Miedziowego. Powstaną nowe linie i przystanki. W Lubinie samorządowcy rozmawiali o rozwoju kolei.

Samorządowcy zapowiadają coraz więcej połączeń kolejowych w Zagłębiu Miedziowym. Zanim jednak to się stanie niezbędne są inwestycje: budowa i przebudowa dwutorowego odcinka Lubin-Polkowice-Nielubia, budowa drugiego toru na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów, rewitalizacja odcinka Legnica-Złotoryja, rewitalizacja odcinka Głogów-Nielubia, elektryfikacja odcinka Legnica Piekary-Jawor, poprawa przepustowości odcinków Legnica-Jawor i Legnica- Złotoryja poprzez budowę drugiego toru lub inne rozwiązania np. mijanki dynamiczne, budowa nowych przystanków.

– Połączenie kolejowe Głogów – Polkowice – Lubin – Legnica wpisane zostało do Krajowego Programu Kolejnictwa. Wcześniej jednak samorządy będą musiały sfinansować studium wykonalności wraz z decyzjami środowiskowymi – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa. – O tym rozmawialiśmy w Lubinie.

Szacunkowe koszty realizacji nowoprojektowanej linii dwutorowej łączącej Lubin-Polkowice-Nielubia z Głogowem to koszt około 800 mln zł. Planuje się , że linia będzie zelektryfikowana a rozwijana prędkość to 120 km/godz. Natomiast dobudowa jednego toru do istniejącej linii Głogów-Lubin to koszt około 350 ml zł. Natomiast studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi to około 1 mln zł.

Na spotkaniu w Lubinie samorządowcy Zagłębia Miedziowego dogadali się w sprawie współfinansowania Kolei Aglomeracyjnej.