W czasie weekendu policjanci kontrolujący osoby przebywające w kwarantannie stwierdzili przypadki naruszania zasad jej odbywania. Wobec osób łamiących przepisy zostaną skierowane do Sądu oraz Sanepidu wnioski o ukaranie grzywną.

Policjanci, którzy kontrolowali sposób odbywania kwarantanny przez osoby objęte tą procedurą, stwierdzili cztery przypadki jej złamania. Pomimo zagrożenia dla życia i zdrowia zarówno swojego jak i innych, osoby objęte kwarantanną z błahych przyczyn nie stosowały się do jej zasad.

– W jednym z przypadków, mężczyzna objęty kwarantanną, złamał ją i wyjechał na drugi koniec Polski. W innym było to wyjście na ryby a w kolejnym, wyjazd do dziewczyny w innej miejscowości – mówi podinsp. Bogdan Kaleta oficer prasowy KPP w Głogowie. – Przypominamy, że wobec osób które nie przestrzegają warunków domowej kwarantanny policja prowadzi postępowanie o wykroczenie z art. 116 kw, dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. W takim przypadku osoba może zostać ukarana grzywną w wysokości nawet  5 000 zł.

Niezależnie od tego, policjanci przekazują informację o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 30 000 zł.