W siedzibie starostwa podpisano dziś umowę o współpracy powiatu polkowickiego i Gminy Polkowice w celu utworzenia w naszym mieście Terenowego Punktu Paszportowego. Obecny na spotkaniu wojewoda dolnośląski uważa, że biuro może ruszyć już we wrześniu.

Porozumienie o współpracy przewiduje m. in. wspólne, solidarne i zdecydowane działania, zmierzające do jak najszybszego powołania przez wojewodę biura paszportowego w Polkowicach, jako Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Strony porozumienia, czyli Powiat Polkowicki i Gmina Polkowice, chcą czynić te starania aby „stworzyć mieszkańcom Powiatu Polkowickiego dogodne warunki oraz wszelkie ułatwienia w dostępie do szybkiego, bezpiecznego i komfortowego załatwiania spraw urzędowych związanych z otrzymaniem dokumentu uprawniającego do przekraczania granic Rzeczpospolitej Polskiej” – czytamy w porozumieniu. Dokument podpisali starosta polkowicki Kamil Ciupak oraz burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Porozumienie podpisane a więc pierwszy krok w kierunku Terenowego Punktu Paszportowego wykonany. Teraz czekamy na oficjalną decyzję wojewody. Kolejnym krokiem będzie urządzenie w siedzibie starostwa biura, w którym mieszkańcy powiatu będą mogli składać wnioski o paszport i odbierać gotowe dokumenty. To nie tylko skróci drogę formalną, ale także oszczędzi cenny czas i koszty, jakie mieszkańcy musieli dotąd ponosić żeby uzyskać paszport w Legnicy czy Głogowie – powiedział starosta polkowicki Kamil Ciupak.

Zdaniem Łukasza Puźnieckiego, drugiego z sygnatariuszy porozumienia, można liczyć na szybkie uruchomienie biura bo współpraca pomiędzy oboma samorządami i Urzędem Wojewódzkim jest bardzo dobra. Ale dzisiejsze porozumienie to także zdaniem burmistrza Polkowic dowód na znakomita współpracę powiatu i Gminy.

Cieszę się, że taki jest efekt pracy obu tych samorządów. Rolą burmistrza i starosty jest m. in. dbać o to, aby takie dokumenty jak paszport można było odbierać na miejscu, a nie w Legnicy. A przyjazne miasto to takie, w którym mieszkaniec wszystko może załatwić od ręki i do tego dążymy. Dziś biuro paszportowe a w przyszłości może także placówka ZUS – mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Obecny na uroczystości wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski  zapewnił, że projekt może liczyć na jego poparcie i wkrótce doczekamy się paszportów odbieranych w Polkowicach. Kiedy konkretnie?

Wydaje mi się, że to może być stosunkowo szybko. Mamy tutaj już utartą ścieżkę formalną, którą można dość pewnie kroczyć. Nawet jeśli na początku pojawią się jakieś kłopoty formalne czy sprzętowe, to na pewno sobie z nimi poradzimy. Dlatego nie widzę przeszkód, żeby wraz z początkiem nowego roku szkolnego ten punkt mógł już funkcjonować – uważa Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski.

O tym, że Biuro Paszportowe w Polkowicach to konieczność, informował od lat Mariusz Zybaczyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Polkowicach, radny klubu Lepsze Polkowice, inicjator projektu porozumienia w tej sprawie .

Ten postulat zrodził się z potrzeby zgłaszanej mieszkańców, którzy wielokrotnie pytali o to, czy jest możliwe, aby odbierali paszporty w Polkowicach. Jak widać, nie tylko jest to możliwe, ale pomysł popierają dwa samorządy i wojewoda – mówi z satysfakcją Mariusz Zybaczyński.

Podczas dzisiejszej uroczystości obecni byli także m. in. Krzysztof Kubów, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Paweł Kura – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, oraz Henryk Czekajło, przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego. Minister Kubów zwrócił uwagę, że biuro paszportowe w Polkowicach to przede wszystkim komfort załatwiania spraw na miejscu.

Bardzo się cieszę, że skończy się udręka dla osób z tego terenu starających się o paszport. Wiem, że absorbowało to ich czas a droga urzędowa się wydłużała. teraz to się zmieni i Polkowice dołączą do miast z własnym biurem paszportowym – powiedział minister Krzysztof Kubów.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Od tej chwili oba samorządy – powiatowy i gminny, będą ramię w ramię walczyły u wojewody o jak najszybsze ustanowienie w Polkowicach biura paszportowego. Wszystko jednak wskazuje na to, że ta batalia nie potrwa długo. Jeżeli decyzja wojewody będzie pozytywna i zapadnie w miarę szybko, jest prawdopodobne, że jeszcze w tym roku mieszkańcy Polkowic będą mogli załatwiać sprawy paszportowe na miejscu.

Wydawanie paszportów to zadanie administracji państwowej. Jednak aby przyspieszyć ten proces, wojewodowie mają w swoich kompetencjach tworzenie biur terenowych. Do tej pory na Dolnym Śląsku są trzy takie placówki: w Legnicy, Jeleniej Górze a ostatnio w Głogowie.

Do kompetencji każdego Terenowego Punktu Paszportowego należy m. in. przyjmowanie wniosków na paszport a następnie jego wydawanie. Co prawda o paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania, jednak dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym składało się wniosek.