Od jutra rozpoczną się opryski na komary. Akcja potrwa około tygodnia. Środkiem przeciw dorosłym osobnikom opryskane zostaną tereny zielone, skwery, parki miejskie, tereny przy Odrze, przy Marinie, Bulwar Nadodrzański, tereny Krzepowa i Widziszowa oraz obrzeża osiedli.

Już po raz 4 w Głogowie wykonane zostaną opryski na komary. Pierwsze opryski były na larwy, pozostałe na owady dorosłe. Jutro zastosowany będzie, tak jak poprzednio środek biologiczny. Opryski odbywać się będą od godz. 4:00 rano w dni bezdeszczowe.

– Przypominamy, że miasto nie może robić oprysków na terenach niemiejskich, czyli nie możemy zastosować oprysków na terenach ogródków działkowych, terenach spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot i terenach prywatnych – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska Rzecznik Prezydenta Głogowa.

Pierwsze opryski odbyły się w kwietniu, dlatego też jeszcze w czerwcu komarów w mieście nie było. Opady deszczu, wzrost i spadek poziomu wód Odry to sprzyjające warunki dla rozwoju komarów.  Odczuwamy to teraz. Owady atakują wszędzie, nad wodą, w parkach, łąkach, przydomowych ogrodach.