1,7 mln zł  na budowę dróg i chodników w Suchej Górnej. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia.

W Suchej Górnej powstaną nowe chodniki i drogi. Na realizację tego zadania przeznaczono 1,7 mln zł, chociaż w pierwszej wersji była to kwota o pół miliona złotych  mniejsza. W pierwszej kolejności, zgodnie z postulatem mieszkańców, zaplanowano budowę dróg z kostki betonowej na ulicach: Południowej, Wiśniowej, Słowikowej, Kanarkowej i Myśliwskiej. Przetarg na budowę dróg i chodników w Suchej Górnej zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia.

– W pierwszej kolejności zaplanowano budowę dróg z kostki betonowej na ulicach: Południowej, Wiśniowej, Słowikowej, Kanarkowej i Myśliwskiej, na odcinkach obsługujących zasiedlone posesje, co stanowi realizację postulatów mieszkańców – mówi Tomasz Duszyński, kierownik referatu inwestycji w urzędzie gminy.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną także jednostronne chodniki i tzw. wyniesione skrzyżowania, jako elementy poprawiające bezpieczeństwo. Znajdujące się na drogach kruszywo będzie wykorzystane do poprawy dojazdu do posesji przy ulicach sąsiadujących z planowaną inwestycją.