OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14 sierpnia większość urzędników nie pracuje. W tym dniu będzie można załatwić sprawy jedynie w USC i punkcie paszportowym.

W związku z tym, że w tym roku święto 15 sierpnia przypada w sobotę, na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 t.j.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm. Prezydent Głogowa ustanowił 14 sierpnia 2020r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego, z wyłączeniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie, dla których dniem wolnym będzie 31 sierpnia 2020.  14 sierpnia Terenowy Punkt Paszportowy będzie czynny normalnie.