W powiecie głogowskim zmniejszyła się ilość osób z wynikiem dodatnim, przybyło dwóch ozdrowieńców. Cztery osoby opuściły kwarantannę domową a jedna nadzór epidemiologiczny. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 14 sierpnia.  

W powiecie głogowskim o dwie osoby zmniejszyła się liczna zakażonych koronawirusem – dwie osoby wyzdrowiały. Obecnie jest 20 ozdrowieńców. Z 96 do 92 zmniejszyła się ilość osób objętych kwarantanną domową. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 14 sierpnia.

1- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

92- liczba osób objętych kwarantanną domową

0- liczba podejrzeń

3– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim.

20 – osób wyzdrowiało.