W powiecie głogowskim 52 osoby objęto kwarantanną domową. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 24 sierpnia.  

W powiecie głogowskim z 57 do 52 zmniejszyła się ilość osób objętych kwarantanną domową . Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 24 sierpnia.

0- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

52- liczba osób objętych kwarantanną domową

0- liczba podejrzeń

6– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim.

20 – osób wyzdrowiało.