Pięć tys. zł pozyskali strażacy z OSP w Brzegu Głogowskim. Środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż tabliczek lokalizacyjnych ulic i domów.

OSP w Brzegu Głogowskim w maju br., w ramach ogłoszonego przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” konkursu „Działaj Lokalnie 2020” złożyła  wniosek na realizację zadania pn. „Bezpieczniej w Gminie Żukowice”, który uzyskał pozytywną ocenę i tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł.

– Celem konkursu jest integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności w realizację zadań o charakterze dobra wspólnego, mających przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Spośród 43 wniosków do dofinansowania wybrano 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania 135 000,00 zł – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Za uzyskaną dotację zakupione i zamontowane zostaną tabliczki lokalizacyjne ulic i domów, które pozwolą jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo, porządek i ład publiczny nie tylko mieszkańców Gminy, ale również wszystkich okolicznych miejscowości, a przy tym ułatwią i podniosą efektywność pracy służb ratowniczych – dodaje Wójt Gminy Żukowice.

Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich oraz środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.