Kolejni pracownicy głogowskiego sądu przebywają na zwolnieniach lekarskich w związku z zakażeniem koronawirusem.

Wszystkie osoby, łącznie 5, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem przebywają na zwolnieniu lekarskim.  Pomimo zmniejszenia liczby pracowników prowadzone są zaplanowane rozprawy.

Do budynku sądu mogą wchodzić osoby, które zostały wezwane na rozprawę. Natomiast pozostali interesanci swoje sprawy mogą załatwiać w punkcie informacyjnym i biurze podawczym.