Przy ul. Wojska Polskiego w jednym z budynków pokoszarowych prowadzony jest remont. Powstaną w nim mieszkania developerskie.

Budynek pokoszarowy przy ul. Wojska Polskiego został kupiony przez developera. Powstaną w nim lokale mieszkalne o różnych powierzchniach.  Budynek developerski znajduje się w zagospodarowanym już terenie. W jego sąsiedztwie postawiono budynki TBS z placami zabaw, chodnikami, drogami dojazdowymi. 

W budynku pokoszarowym, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie developerskiego także planowane są mieszkania.