Gmina Miejska Głogów otrzymała wsparcie finansowe z programów rządowych. Jarosław Gowin Szef Resortu Rozwoju, Pracy i Technologii wręczył Prezydentowi Głogowa a czeki na rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Z roku na rok w Głogowie przybywa mieszkań. Dużym zainteresowaniem cieszą się także lokale wybudowane w ramach TBS. Wicepremier Jarosław Gowim podczas wizyty w naszym mieście wręczył Prezydentowi Miasta Rafaelowi Rokaszewiczowi czeki na pokaźne kwoty, które wykorzystane zostaną na budowę kolejnych budynków TBS.

– Chcemy by w Głogowie powstawało więcej mieszkań. W ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego rozbudujemy osiedle Żarków. Powstaną tam kolejne mieszkania dla głogowian – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.-  W ciągu najbliższych 5 lat planujemy wybudować około 550 nowych mieszkań, w tym w ramach TBS oraz mieszkania czynszowe. Wyremontujemy także blok koszarowy przy ul. Wojska Polskiego –  dodaje prezydent.

Chętnych na wynajem mieszkania z zasobów TBS nie brakuje. Budynek TBS nr 17 jest już w całości zasiedlony, budowany jest kolejny – nr 18, a na liście osób oczekujących na wynajem jest ponad 400 wniosków.

Otrzymane przez prezydenta czeki:  jeden na kwotę  830.200,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 18 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego”. Drugi na kwotę 1.250.000,00 zł. na zadanie pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS Nr 19 i TBS Nr 20 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy: Folwarcznej, Witolda. Pileckiego, Generała Roweckiego „Grota” na osiedlu Żarków” Kolejne dofinansowanie  847 000,00 zł. na już oddany pod zasiedlenie budynek TBS17.