Minął rok od wprowadzenia Systemu Zgłaszania Inicjatyw Pracowniczych w Hucie Miedzi Legnica. Największym zainteresowaniem program cieszy się na Wydziale Pieców Szybowych. Programem 5S objęto tutaj proces produkcji kamienia Cu i suchą odpylnię gazu.

Do początku czerwca hutnicy pracujący na wydziale zgłosili ponad 120 pomysłów, z których 96 zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Istotną liczbę wśród rozwiązań w obszarze poprawy bezpieczeństwa pracy stanowią te dotyczące wykonania dodatkowego oświetlenia. – Po analizie wpisów pracowników wykonaliśmy dodatkowe oświetlenie m.in. nad wagami żużlowymi, gdzie wskazywano na kiepską widoczność podczas odwieszania wsadu – mówi Grzegorz Omański, starszy mistrz na Wydziale Pieców Szybowych. Montaż bocznych fartuchów na to także inicjatywa pracownicza. Jej pomysłodawcą jest Jacek Lankiewicz, operator urządzeń załadowczych. Fartuchy mają chronić hutników przed pojedynczymi brykietami wypadającymi z taśmy pracującej pod dużym nachyleniem. Nie dość, że poprawiło to bezpieczeństwo, to pozytywnie wpłynęło na utrzymanie czystości.

Swoją pracę postanowili usprawnić także pracownicy dyspozytorni Pieców Szybowych. Paweł Płócienniczak, sternik hutniczych ciągów technologicznych, jest pomysłodawcą kilku rozwiązań, m.in.: wprowadzenia do systemu sterowania dodatkowych progów alarmowych. Dzięki jego rozwiązaniu, na planszy Gazów Gardzielowych rozlega się dziś alarm o spadku lub wzroście ilości wody obiegowej na instalacjach odpylających.

Dzięki pomysłom hutników poprawiła się także organizacja pracy na wydziale. Weźmy choćby lepszy dostęp do narzędzi i materiałów używanych na hali produkcyjnej, z których korzystają na każdej zmianie wytapiacze metali nieżelaznych.

W hali pojawiło się wiele dobrze oznaczonych i opisanych miejsc, w których umieszczono m.in. młoty i przebijaki do przebijania dysz, młoty pneumatyczne, groty do młotów pneumatycznych, węże do sprężonego powietrza zakute końcówkami na złącza kłowe, czujniki temperatury, tekturki czy uszczelki.

Inicjatywy załogi istotnie usprawniły realizowanie zadań, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Nieźle też motywują pracowników do odkładania narzędzi na wyznaczone miejsce i utrzymania ładu na stanowiskach pracy. Wszystkie ekipy mogą na bieżąco śledzić listę pomysłów zrealizowanych oraz tych na etapie wdrożenia. – Program 5S jest przede wszystkim narzędziem do wypracowania dobrze zorganizowanego i bezpiecznego stanowiska pracy – podsumowuje Omański.

(KGHM)