Gmina Głogów zaprasza dzieci do udziału w konkursie na „Ekologiczną Palmę Wielkanocną”.

 Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych z klas I-VIII zamieszkujących na terenie gminy Głogów.

Prace należy składać do  31 marca 2022 r. do godziny 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, pokój nr 223, II p.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Referatu Środowiska i Dróg pod numerem telefonu: 76 836 55 66 oraz adresem email: odpady@gminaglogow.pl

Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy, fanpage na Facebooku oraz nagrodzone nagrodami rzeczowymi.