Powiat Głogowski i Gmina Jerzmanowa wspólnie sfinansują remont ulicy Obiszowskiej w Jerzmanowej. Powiat przekaże 40% wartości zadania. Remont potrwa do końca br.

Od wielu już lat mieszkańcy Jerzmanowej czekają na remont ulicy Obiszowskiej. Jak do tej pory nie było na to środków. Starosta pozyskał środki zewnętrzne w kwocie 1 mln 300 tys. zł. Na sesji radnym Gminy Jerzmanowa przedłożony zostanie projekt uchwały dot. zarezerwowania środków na remont ulicy Obiszowskiej. Prawdopodobnie na czerwcowej sesji radni będą musieli podjąć uchwałę dot. środków na to zadanie. Całkowity koszt zadania to ponad 2 mln 700 tys. zł.

– Podpisaliśmy z Wójtem Gminy Jerzmanowa porozumienia w zakresie finansowania remontu ulicy Obiszowskiej – mówi Jeremi Hołownia Wicestarosta. – Zgodnie z porozumieniem dofinansujemy 40% wartości zadania.

Ulica Obiszowska remontowana będzie od ul. Głogowskiej aż do końca. Zakres prac jest bardzo szeroki. Planuje się bowiem poszerzenie pasa drogowego, nową nawierzchnię, chodnik na całej długości, odwodnienie. Wstępnie zakłada się, że remont zakończony zostanie w tym roku.