1 września planowane jest uruchomienie przedszkola w Jaczowie. Nowy budynek o wysokim standardzie będzie doskonałą bazą dydaktyczną i wychowawczą dla najmłodszych mieszkańców gminy i ościennych miejscowości.

Przedszkole w Jaczowie działać będzie  w oparciu o szeroką bazę dydaktyczną i nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, plac zabaw z dużym terenem zielonym.  Do przedszkola przyjmowane będą dzieci rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa, jak również spoza terenu gminy.  Od 1 lipca 2020 r. rozpocznie się rekrutację do projektu „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy”.  W ramach tego projektu przygotowano 25 miejsc dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.  W pierwszej kolejności do Żłobka będą przyjmowane dzieci, których rodzice: powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka (po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.) oraz pozostają bez zatrudnienia (w tym na urlopach wychowawczych) i sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3.

W przedszkolu będzie mogło przebywać 100 przedszkolaczków. W żłobku  miejsce znajdzie 25 maluszków. Gmina sfinansowała budowę tego obiektu. Całkowity koszt to około 9 mln zł. Na wyposażenie i funkcjonowanie obu placówek gmina pozyskała  ok. 2 mln zł ze środków zewnętrznych.