„Ekologia, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój” to jedno z czterech „E” – najważniejszych kierunków strategicznych ujętych w długofalowych planach KGHM Polska Miedź. Ograniczenie wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne jest możliwe dzięki licznym projektom inwestycyjnym i działaniom organizacyjnym.

Huta Miedzi Głogów doskonale wpisuje się w tę strategię. Iwona Jurek-Wower W ramach realizowanego w HMG ,,Programu BAT As” przewidzianych jest łącznie 46 zadań. Głównym celem programu jest dostosowanie instalacji produkcyjnych do wymogów konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT*) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu. W 2018 r. prowadzono prace przygotowawcze. Zadania będą realizowane sukcesywnie do końca 2023 r.

W HMG przewidziana jest modernizacja instalacji istniejących oraz budowa nowych, dzięki czemu poprawi się stopień oczyszczania gazów powstających podczas produkcji. Rozbudowane zostaną instalacje odpylające pieców Dörschla do produkcji ołowiu i pieca Kaldo do produkcji srebra, a także instalacji odpylających gazy technologiczne z konwertorów Huty Miedzi Głogów II.

– Wprowadzone zostaną rozwiązania techniczne, umożliwiające wykorzystanie zabudowanych już urządzeń (skruber, wieża chłodząca, elektrofiltry mokre) do oczyszczania gazów odlotowych, które powstają w trakcie postoju pieca zawiesinowego – mówi Radosław Majewski, kierownik Wydziału Kwasu Siarkowego. – Dobudowanie do istniejących fabryk kwasu siarkowego dodatkowej instalacji gazociągów obejściowych umożliwi schładzanie i oczyszczanie gazów z pieca zawiesinowego przed  skierowaniem ich do komina. Rozwiązanie takie pozwoli ograniczyć emisję arsenu do środowiska z jednoczesnym zabezpieczeniem strategicznych urządzeń wchodzących w skład instalacji fabryki kwasu siarkowego. Procedura realizacji tej inwestycji jest już uruchomiona – informuje Majewski.

Pierwsze prace związane z przygotowaniem istniejących gazociągów do wpięcia nowej instalacji zostały już zakończone. Planowane zakończenie w obszarze Wydziału Kwasu Siarkowego to koniec 2020 r.

Najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques) to nowy instrument ochrony środowiska. Wprowadzony do systemu prawnego Unii Europejskiej przez tzw. dyrektywę IPPC. Oznacza obowiązek prowadzenia działalności z uwzględnieniem najbardziej efektywnego i zaawansowanego poziomu rozwoju technologii i metod. Ma na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako całość. Obowiązek stosowania BAT dotyczy instalacji, których prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego.