Pierwszy rok pracy w Sejmie podsumował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Kubów. Według jego oceny był to rok sukcesów zarówno w kraju jak i w regionie. Jedynym zgrzytem okazał się podatek od kopalin płacony przez KGHM.

Poseł stwierdził, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tylko w ciągu roku zrobił o wiele więcej niż przez osiem lat rządząca wcześniej Platforma Obywatelska i PSL. – W ciągu tego roku udało nam się pokazać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje obietnice wyborcze. Najważniejsze z nich to program 500+ dla polskich dzieci, polskich rodzin, podniesienie najniższych rent i emerytur oraz podniesienie płacy minimalnej do 2000 zł. To także podniesienie najniższej stawki godzinowej za pracę – dzisiaj to już 12 zł. Możemy się pochwalić najniższym bezrobociem na przestrzeni ostatnich 25 lat. Nie zapominamy także o seniorach – leki dla tych powyżej 75 roku życia są już bezpłatne.
Poseł poinformował, że brał udział w pracach mających zabezpieczyć KGHM przed wrogim przejęciem. – W historii spółki taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy: jesteśmy już pewni, że KGHM pozostanie w polskich rękach. Pomogłem też w podjęciu przez Ministerstwo Rolnictwa decyzji, dzięki której udało się odrolnić w gminie wiejskiej Lubin tereny pod przyszłą dużą strefę ekonomiczną. Za poprzednich rządów taka decyzja nie była możliwa do zrealizowania.
– Część osób doskonale rozumie, że budżet kraju ma swoje granice, i że wszystkiego nie da się od razu zrealizować. Z racji tego, że jestem lokalnym patriotą i być może podchodzę do sprawy emocjonalnie to zależy mi by jak najszybciej zrealizować tę obietnice wyborczą i do tego dążę. Niestety część ludzi, mówiąc wprost, ma do nas ogromne pretensje i żal, że z tej obietnicy nie wywiązaliśmy się od razu po wyborach. Natomiast przypomnę: kadencja Sejmu trwa cztery lata i jestem przekonany, że te obietnice zrealizujemy.
To był to dla posła i jego biura rok bardzo intensywny. Odwiedziło go 2000 wyborców, którzy przychodzili z różnymi swoimi problemami. W wyniku rozmów poseł podjął kilkaset interwencji – jak mówi, większość udało się zrealizować pozytywnie. Poseł był inicjatorem posłem sprawozdawcą ustawy o wynagrodzeniach dla prezesów spółek Skarbu Państwa , która ogranicza ich zarobki.