Na dzieci niedowidzące, z porażeniem mózgowym, z autyzmem , niedosłyszące a także apatyczne lub mające problemy z koordynacją ruchową, z uczeniem się lub z koncentracją czekają specjaliści- terapeuci, pedagodzy w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Pomogą dzieciom rozwinąć umiejętności i pokonać trudności w szkole.

Dzięki środkom finansowym otrzymanym z Fundacji KGHM Polska Miedź w MORiUS-ie rozpoczęto tworzyć i wyposażać salę do terapii integracji sensorycznej. Jak na razie znajdują się w niej hamak, huśtawka, deskorolka, materiały do stymulacji wzrokowej i słuchowej. Brakuje jeszcze między innymi: trampoliny, piłki, materiału do stymulacji węchowej .
– Każde dziecko ma specyficzne potrzeby sensoryczne i te potrzeby się zmieniają – mówi Izabela Nenko, asystent pedagoga, terapeuta w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. – Terapia musi obejmować wiele możliwości do dostarczania bodźców sensorycznych i ruchu. Dlatego tworzymy sale i wyposażamy w sprzęt do huśtania, kręcenia się, wspinania się, skakania j i jeżdżenia – dodaje terapeutka.
W głogowskim ośrodku wykorzystuje się terapię SI jako metodę dopełniająca kompleksowy proces rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, niedowidzące, niedosłyszące, z zaburzeniami genetycznymi i innymi zaburzeniami psychoruchowymi. Zajęcia SI skierowane są również do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które mają problemy z koordynacją ruchowa, są apatyczne, bądź nadpobudliwe, mają problemy z koncentracją lub z uczeniem się np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią. Terapia SI może poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze. 
Zdjęcie: MORiUS