Niepełnosprawnym, samotnym i najstarszym mieszkańcom  urzędnicy z Gminy Żukowice zorganizowali spotkanie opłatkowe. Lokalni artyści uświetnili uroczystość. Finansowo pomógł PCPR.

Przy wspólnym stole w Sali Wiejskiej w Nielubi, zasiadło około 200 osób. Podzielili się opłatkiem, złożyli sobie  życzenia i wspominali dawne czasy. Uroczystość uświetniły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi, które wykonały Jasełka.  Zespoły Chaber oraz Brzegowiacy zachęcili do wspólnego kolędowania.  Ks. kanonik Stanisław Czerwiński i ks. kanonik Edward Białas dokonali obrzędu opłatkowego.

– Wszystkim uczestnikom został zapewniony poczęstunek w postaci tradycyjnych potraw wigilijnych, ciasta, drobnego upominku, a także dojazd i powrót do domu – mówi  Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice. –  Dla nas, organizatorów spotkanie opłatkowe jest zawsze wyjątkowym dniem. Uśmiech i radość uczestników jest dla nas nagrodą.  

Na „Spotkaniu opłatkowym” nie zabrakło także przedstawicieli władz   gminnych, miejskich i powiatowych. Organizatorami  uroczystości byli: Wójt Gminy Żukowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Biblioteka. „Spotkanie opłatkowe” jest kontynuacją imprezy „Dar serca osobom starszym i niepełnosprawnym w środowisku lokalnym”.  Poczęstunek Wigilijny  dofinansowany  został przez Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Zdjęcie: Urząd Gminy Żukowice