Zarząd Spółki Komunikacji Miejskiej w Głogowie przedstawia informację dotyczącą kursowania autobusów K.M. w czasie Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. 

W dniu 24 grudnia 2016 i 31 grudnia 2016 r.
W w/w dniach autobusy kursują wg rozkładu sobotniego tylko do godz. 18:00 (przerwa w kursach od godz. 18.00 do 19:00), natomiast od godz. 19:00 do 22:00 średnio co godzinę.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dot. kursowania autobusów na poszczególnych liniach komunikacyjnych :

Linia 0

Ostatni kurs z H. Brodatego o godz. 17:25

Linia 50

Do przerwy ostatni kurs  z Jedności Robotniczej o godz. 17:19

Po przerwie:

Kursy z Jedności Robotniczej o godz. 19:00, 20:00, 21:00.

Linia 53

Do przerwy ostatni kurs z Cmentarza Brzostów o godz. 17:25

Po przerwie:

Kursy z Osadników w kierunku Jedności Robotniczej o godz.: 19:05, 20:05, 21:05.

Kursy z Jedności Robotniczej w kierunku Osadników o godz.: 19:34, 20:34, 21:29.

Linia 54

Do przerwy ostatni kurs z Placu 1000- Lecia o godz.17:35

Do przerwy ostatni kurs z H. Brodatego o godz. 17:15

Po przerwie :

Kursy z Piastowa w kierunku Placu 1000 Lecia o godz. : 19:05, 20:05, 21:05.

Kursy z Placu 1000 Lecia w kierunku Piastowa o godz.: 19:25, 20:25, 21:25.

Linia 56

Ostatni kurs z Jedności Robotniczej o godz. 15: 40

Ostatni kurs z H. Brodatego o godz. 15: 30

Linia 57

Do przerwy ostatni kurs z Jedności Robotniczej o godz. 17:29

Po przerwie :

Kursy z Jedn. Robotniczej o godz. : 19:30, 20:30, 21:30.

Linia 61

Do przerwy ostatni kurs z Henryka Brodatego o godz. 17:05

Po przerwie :

Kursy z H. Brodatego o godz. : 19:05, 20:00, 21:00.

Linia 61N

Kursy zgodnie z rozkładem sobotnim

W dniu 25 grudnia 2016 r. – autobusy nie kursują

W dniu 26 grudnia 2016 r.
Autobusy K.M. kursują rozkładem niedzielnym
Autobus linii „56” nie kursuje
Autobusy linii „50”, „57”, „61” nie zajeżdżają pod Tesco i Galerię Glogovia
Ponadto informujemy, że w związku z brakiem zajazdu autobusów naszej spółki pod Tesco i Galerie Glogovia ulega zmianie ich czas przejazdu (dotyczy tylko kursów które zgodnie z rozkładem zajeżdżają pod Tesco i Galerie Glogovia).

W związku z powyższym:

odjazdy autobusów linii nr 50 od przystanku Galileusza w kierunku Jedności Robotniczej będą przyspieszone o około 4 minuty,
odjazdy autobusów linii nr 57 od przystanku Wojska Polskiego IV w kierunku Jedności Robotniczej będą przyspieszone o około 7 minut,
odjazdy autobusów linii nr 61 od przystanku Wojska Polskiego IV w kierunku Henryka Brodatego będą przyspieszone o około 6 minut.

W dniu 01 stycznia 2017 r.
Od godz. 6:00 – 14:00 – autobusy K.M. nie kursują
Od godz. 14:00 – autobusy kursować będą rozkładem niedzielnym
Autobus linii „56” nie kursuje
Autobusy linii „50”, „57”, „61” nie zajeżdżają pod Tesco i Galerie Glogovia.
Ponadto informujemy, że w związku z brakiem zajazdu autobusów naszej spółki pod Tesco i Galerie Glogovia ulega zmianie ich czas przejazdu (dotyczy tylko kursów które zgodnie z rozkładem zajeżdżają pod Tesco i Galerie Glogovia).
W związku z powyższym:

odjazdy autobusów linii nr 50 od przystanku Galileusza w kierunku Jedności Robotniczej będą przyspieszone o około 4 minuty,
odjazdy autobusów linii nr 57 od przystanku Wojska Polskiego IV w kierunku Jedności Robotniczej będą przyspieszone o około 7 minut,
odjazdy autobusów linii nr 61 od przystanku Wojska Polskiego IV w kierunku Henryka Brodatego będą przyspieszone o około 6 minut.
 

Szczegółowa informacja zostanie zamieszczona na przystankach w dniu 21.12.16  oraz 28.12.16

źródło: KM Głogów, Fot: Głogów24.net