Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i Prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Ksawery Kossowski podpisali umowę na rozbudowę al. Wolności. Koszt prac 9.199.000,16  zł brutto.

Prace drogowe rozpoczną się w maju od remontu chodnika, prawa strona – od ronda przy Placu 1000 –lecia do skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej oraz pierwszego fragmentu drogi od Placu 1000-lecia. W ramach przygotowań do tej dużej inwestycji m.in. opracowana zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

– To duża i znacząca inwestycja. Głogowianie czekali na ten remont bardzo długo. Choć prace rozłożone są na 4 lata, nie oznacza to, że Al. Wolności będzie przez cały czas zamknięta. Chcemy tak skumulować prace drogowe, by jak najmniej utrudniały życie mieszkańcom – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa. –  Swój udział w przebudowie będzie miała także głogowska PWiK – w pasie drogowym wymieni własne sieci – dodaje Rafael Rokaszewicz.

Prezydent złożył już wniosek do Ministerstwa Środowiska o środki na obsadzenie terenów miasta dodatkowymi zielonymi ekranami, w tym wniosku zawarto także zieleń na Al. Wolności.

– Będziemy zwracać się także, razem z powiatem głogowskim, z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o środki na rewitalizację tej ulicy =- mówi Rafael Rokaszewicz. –  Przypomnę, że stosowną uchwałę,  Lokalny Program Rewitalizacji, rada miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Zdjęcia: Urząd Miasta Głogowa