OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W tym roku  generalna dyrekcja dróg rozpocznie remont nawierzchni ulicy Piłsudskiego. Prace prowadzone będą w godzinach wieczornych.

Wiosną Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie zmianę nawierzchni ulicy Piłsudskiego. Zmianą objęta zostanie część jezdni od zjazdu na osiedle Paulinów do skrzyżowania ze światłami

– Jest to kontynuacja remontu tej ulicy – mówi Dariusz Zajączkowski, Kierownik Rejonu w Głogowie. – Prace nie potrwają długo i prowadzone będą w godzinach wieczornych przy mniejszym ruchu.

Nawierzchnia jezdni nie ma dziur, zapadnięć, ale wymieniona zostanie ponieważ nie spełnia norm odnośnie śliskości. 

– Nawierzchnia asfaltu nie jest już tak szorstka jak być powinna – mówi Dariusz Zajączkowski.

Przy ulicy Piłsudskiego dyrekcja planuje także wybudowanie chodników, ścieżki rowerowej, jednak jest to jeszcze temat nie na ten rok.

Zdjęcia: ANJA