Dolnośląska Federacja Sportu współfinansuje dodatkowe zajęcia dla dzieci ze szkół w Kotli. Uczennice tańczą a chłopcy zajęli się uprawianiem sportu.

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum Gminnym w Kotli w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”  nauczyciela wychowania fizycznego prowadzą  zajęcia sportowe i rekreacyjne.  Prowadzone są dwa razy w tygodniu korzysta z nich  54 uczniów. W podstawówce powstały dwie grupy, jedna dla dziewcząt – taneczna i ogólnorozwojowa, druga dla chłopców – sportowa. W gimnazjum jest grupa mieszana dziewcząt i chłopców. Do końca listopada 2017 roku chłopcy i dziewczęta wezmą udział w 210 godzinach zajęć.

– W poprzednich latach na terenie naszej Gminy też były prowadzone zajęcia we współpracą z Dolnośląską Federacją Sportu. Cieszymy się, że i w tym roku  nasze szkoły zakwalifikowały się do programu – mówi Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego z danych szkół i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Sale sportowe udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

Zdjęcia: Urząd Gminy Kotla