OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biblioteka Świętego Pielgrzyma będzie odnowiona.  Na ten cel w tym roku przeznaczono 250 tys. zł.

Pomnik poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II  został już częściowo zabezpieczony przez niszczejącym działaniem między innymi opadów atmosferycznych.  Bibliotekę Świętego Pielgrzyma  niszczyły bowiem woda i śnieg. Pod  ich wpływem cegły odklejały się od ściany a spoiny kruszyły.  W celu przywrócenia dawnej świetności  w 2016 roku wykonano podstawowe prace zabezpieczające.  Odsolono ściany, zabezpieczono przed mchem i innymi roślinami, uzupełniono ubytki w spoinach, wzmocniono także luźne cegły. To nie koniec prac. W tym roku planuje się między innymi odtworzyć  cegły i napisy, wykonać głębokie odsalanie, ułożyć płyty granitowe na koronach murów.  Na ten cel zabezpieczono w  budżecie 250 tys. zł  

–  Remont pomnika był potrzeby już dawno – mówi Kazimierz Szutkowski, emerytowany pracownik administracji. – Cieszę, się że w końcu zostanie zabezpieczony i odnowiony.  W Głogowie są nie tylko szkoły i ulice, ale miejsca pamięci, pomniki osób które odegrały w naszym życiu ważne role, ważne osobistości.  Oni tworzą naszą historię.

Pomnik odsłonięto 11 listopada 2006 roku. W XIX wieku na placu Jana Pawła II stał gotycki kościół św. Piotra. Biblioteka Świętego Pielgrzyma zaprojektowana została przez Eugeniusza Józefowskego i Adama Olejniczaka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Zdjęcia: ANJA