Oddział Neurologii głogowskiego szpitala zostanie uzupełniony o oddział udarowy i wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Jest szansa na kontrakt z NFZ.

Powiat i miasto zabiegają o poprawę warunków pracy kadry medycznej i leczenia potencjalnych pacjentów. Rafael Rokaszewicz, Prezydent miasta Głogowa  zadeklarował ponad 7 mln zł na utworzenie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.  Zarząd szpitala planuje także zainwestować w oddział udarowy.

– Oddział Neurologii planujemy uzupełnić o Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej – mówi Edward Schmidt, Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.-  Przy takiej organizacji będziemy mogli leczyć udary kompleksowo.

Po rozszerzeniu Oddziału Neurologii o Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej zwiększyć się może szansa na podpisanie z Narodowym Funduszem Zdrowia intratnego kontraktu.

Obecnie oddział neurologii ma 23 łóżka. Wykonywane są badania USG Doppler tętnic dogłowowych i EEG. Prowadzony jest program terapeutyczny leczenia stwardnienia rozsianego.  Przy Oddziale Neurologii powstało centrum diagnostyki i leczenia zaburzeń poznawczych, które zajmuje się między innymi  diagnozą i  leczeniem schorzeń  otępiennych.

–  Konsekwencję działań  prezydenta , starosty i zarządu szpitala pochwalam – mówi Stefania Kotaska, urzędniczka. –  Mam męża po udarze i wiem jaki jest problem, aby poprawić jego stan zdrowia. Za rehabilitację muszę płacić, bo kolejki na fundusz są za długie. Dla chorego ważny jest każdy dzień w dążeniu do sprawności i zdrowia. Nie mogę czekać 8  miesięcy na bezpłatną rehabilitację.

Zdjęcie: ANJA