Gmina Miejska w Głogowie i Urząd Gminy Jerzmanowa negocjują warunki dotyczące przejęcia przez miasto drogi na Górkowo. Ostatecznie radni podejmą decyzję o jej przejęciu i zapłacie.

Droga na Górkowo jest tematem poruszanym przez oba samorządy od wielu lat. Leży na granicy Gminy Jerzmanowa i Gminy Miejskiej Głogów. Gmina Jerzmanowa nie jest zainteresowana kapitalnym remontem jezdni, która prowadzi między innymi na tereny motocrossu. Natomiast władze Głogowa nie mogą inwestować, ponieważ  nie leży ona w granicach miasta. Drogą tą na różne imprezy chodzi i jeździ wielu głogowian. Jej stan budził wiele zastrzeżeń. Najwięcej jednak obaw budził fakt, iż jezdnia nie jest własnością miasta i  właściciel w każdej chwili może ją zamknąć dla pieszych i zmotoryzowanych.  Wówczas teren rekreacyjny, który  planuje się utworzyć na Górkowie będzie niedostępny dla głogowian. Dzięki staraniom władz miasta pojawiła się szansa na przekazanie odpłatnie drogi Gminie Miejskiej w Głogowie przez Gminę Jerzmanowa.

 – Negocjujemy  warunki przejęcia drogi  na Górkowo – powiedział Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Jest szansa, że sporna droga zostanie przekazana nam na własność.  Stosowna w tej sprawie uchwała przedstawiona zostanie radnym.

Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa zapewnia, że gmina ma wolę przekazania odpłatnie działki,  po której biegnie droga. 

– Nasze działania zmierzają do tego, aby w jak najszybszym czasie przekazać drogę Gminie Miejskiej Głogów– mówi Waldemar Szpilewicz.