OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gmina Miejska w Głogowie zabezpieczyła w budżecie  środki na odbudowę ruin teatru. Pełna realizacja zadania po otrzymaniu dotacji zewnętrznych.

Zgodnie z koncepcją odbudowy ruin teatru, zabytkowe pozostałości połączone zostaną nowoczesną bryłą zabudowy. Zastąpi ona nieistniejące części budynku.  Po zakończeniu prac do obiektu będzie mogła przenieść się głogowska Szkoła Muzyczna im. F. Liszta. Zajmowany przez  placówkę  budynek przy ul. Jedności Robotniczej przejęłoby wówczas miasto.

Zakres prac jest bardzo obszerny. Gmina Miejska w Głogowie część zadań zrealizowała z własnych środków.  W tym roku w budżecie zarezerwowano ponad 5 mln zł. W ramach tych środków wykonany zostanie częściowy zakres zaprojektowanych prac. Pełna realizacja  odbudowy teatru uwarunkowana jest środkami pozyskanymi z zewnątrz między innymi z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych źródeł. Wniosek dotyczący dofinansowania odbudowy ruin teatru znalazł się na liście ministerstwa kultury. Jest więc duża szansa na dofinansowanie zadania.

– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Rozpoczęliśmy starania o środki z ministerstwa kultury. Możemy otrzymać 85% dofinansowania.

Zakłada się, że całkowity koszt odbudowy teatru pochłonie ponad 20 mln zł. Gmina Miejska w Głogowie przygotowała już między innymi dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elewacji wschodniej- frontowej- teatru,  inwentaryzację ruin, tymczasowe ogrodzenie budynku.  Wykonane zostały  prace remontowe w budynku gospodarczym przyległym do ruin i badania archeologiczne. Podpisana została również umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zdjęcia: ANJA