77. Rocznica deportacji Polaków na Sybir stała się powodem spotkania młodzieży z Sybirakami. Młodzi artyści przygotowali ambitny program. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym. Apel przy udziale Sybiraków odbył się w Gimnazjum Gminnym w Kotli. Uroczystość z okazji 77. Rocznicy deportacji Polaków na Sybir stała się spotkaniem pokoleń.

– Uczniowie z gimnazjum przedstawili program artystyczny, którego celem było przeniesienie się w czasy przedwojenne, kiedy słuchało się namiętnie radia na Kresach II Rzeczypospolitej mówi Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy w Kotli.
Młodzi artyści  przypomnieli Sybirakom i wszystkim gościom m.in. przeboje Hanki Ordonówny, skecze Szczepcia i Tońka, wspólnie zaśpiewano piosenkę „Tylko we Lwowie”. Z wielka radością  obejrzano także polkę w wykonaniu uczennic gimnazjum. Wszyscy zebrani przeszli szybki kurs bałaka, czyli gwary lwowskiej. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście udali się na wspólne spotkanie w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej, gdzie przygotowano poczęstunek.

Zdjęcia: Urząd Gminy Kotla