Podsumowanie Roku Sportowego do okazja do nagrodzenia sportowców, trenerów i osób, działających na rzecz rozwoju głogowskiego sportu. W tym roku nagrodzono 117 zawodników, 30 trenerów i 13 sponsorów.  Był to dobry rok owocujący w sukcesy.

Po raz 25. w Głogowie zorganizowano Podsumowanie Roku Sportowego. Z tej okazji Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa i Bożena Kowalczykowska, Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa wręczyli nagrody dla sportowców, trenerów i sponsorów.  W tym roku nagrodzono 117 zawodników  z głogowskich klubów reprezentujących nasze miasto osiągając dobre wyniki w sporcie na arenie miejskiej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej a często też międzynarodowej.  Nagrodzono  30 trenerów, którzy swoją wiedzą wspierają i kształtują młodych ludzi. Podziękowania skierowane zostały także do sponsorów , którzy wspierają sport,  pomagając młodym zawodnikom robić to, co przynosi im zadowolenie i promuje Głogów. W tym roku nagrodzono 13 sponsorów.  

Prezydent miasta otwierając galę Podsumowania Roku Sportowego podziękował zawodnikom, trenerom i sponsorom za wkład jak włożyli w rozwój sportu.  Dziękował także rodzicom, którzy na co dzień zajmują się i inwestują w swoje dzieci.  Sponsorom podziękował za pomoc  w rozwój głogowskiego sportu.  Za to, że przeznaczają swoje prywatne pieniądze, biznesy na sport.

– Miasto Głogów inwestuje w sport od zawsze. Warto inwestować w sport,  bo to procentuje i daje satysfakcję. To wielka szansa dla młodych ludzi uprawiających sport. Dziękuję Wam za 2016 rok i życzę wielu sukcesów w 2017 roku – mówił Rafael Rokaszewicz.

Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów