Gmina Miejska Głogów jest już przygotowana do realizacji I etapu prac dotyczących zagospodarowania Bulwaru Nadodrzańskiego. Archeolodzy zbadają obszar w obrębie dawnego kościoła. 

W 2017 roku planuje się rozpoczęcie I etapu zagospodarowania Bulwaru Nadodrzańskiego zgodnie z dokumentacją opracowaną przez wałbrzyską firmę.  Zgodnie z planami Bulwar przystosowany zostanie na potrzeby rekreacji i wypoczynku, oraz organizację miejskich imprez.

–  Za kilkanaście dni lub za kilka tygodni archeolodzy zbadają część zachodnią. Badania skoncentrowane zostaną w obrębie dawnego kościoła – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Relikty dwóch kościołów znajdujące się na terenie Bulwaru zostaną wyeksponowane. 

Projekt Bulwaru Nadodrzańskiego zakłada między innymi parking, toalety publiczne, liniową fontannę, ciąg pieszy z elementami małej architektury, scenę wraz z zapleczem, ciągi spacerowe, miejsce na stragany i punkty gastronomiczne towarzyszące imprezom masowym.

Zdjęcia : Urząd Miasta Głogowa