Od maja do listopada przeprowadzona zostanie konsultacja społeczna dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Na realizację zadań w ramach BO planuje się zarezerwować w budżecie miasta 2.500 tys. zł.

Budżet Obywatelski funkcjonuje w Głogowie od kilku lat. Cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. W ramach budżetu zrealizowano wiele inwestycji. Za kilka dni, na sesji radnym  Rady Miasta Głogowa zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący   przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Celem tej konsultacji jest wyrażenie opinii,  co do zakresu projektów proponowanych do realizacji budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2018 roku oraz ustalenie listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy Miejskiej Głogów  na 2018 rok. Proponuje się przeprowadzenie konsultacji od 8 maja do 10 listopada 2018 roku.  Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie” nie przekroczy kwoty 2.500 tys.  zł brutto, w tym łączna wartość projektów niemajątkowych nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł brutto.

Budżet obywatelski  jest to proces, który umożliwia mieszkańcom miasta wpływać bezpośrednio na decyzje odnośnie przeznaczenia części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

W wyniku dotychczasowych trzech edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów, mieszkańcy miasta zgłosili do realizacji w:

–  2015 r. –  64 projekty, z których w głosowaniu wybranych zostało17,

–  2016 r. –  57 projektów, z których wybrano  21,

–  2017 r. –  30 projektów, z których wybrano 20.

 

Zdjęcia: ANJA