Koszt pobytu w głogowskiej Izbie Wytrzeźwień ustalą radni. Zgodnie z projektem uchwały ma on nieco zmaleć. 

Wyspani, umyci, zbadania przez lekarza rano budzą się i idą do domu. Amatorzy mocnych trunków, którzy przecenili swoje możliwości za nocleg w Izbie Wytrzeźwień musieli zapłacić 299,98 zł. Cena jest zgodna z uchwałą podjętą przez głogowskich radnych w marcu ubiegłego roku.  W tym roku kwota ta ma nieco zmaleć. Wg projektu uchwały,  nocleg  kosztować będzie 298 zł. Kwota  maksymalnej wysokości opłaty  za pobyt w izbie  wytrzeźwień  podlega corocznej waloryzacji o  średnioroczny  wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogółem, w  poprzednim  roku  kalendarzowym. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra  Zdrowia w  sprawie maksymalnej opłaty za  pobyt w  izbie  wytrzeźwień po waloryzacji, jest to kwota  298,18 zł.

Wielu z pacjentów zapomina o zapłacie, są też i tacy, którzy unikają uiszczenia należności. Jest też grupa pacjentów, która nie zapłaci ponieważ nie ma dochodów.

– Najczęściej należności rozkładamy na raty – mówi Arleta Zawadzka, Dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny.- W bardzo uzasadnionych przypadkach należność jest umarzana.

Jeżeli pacjent nie uiści w terminie należności, wówczas powinien spodziewać się wezwania do zapłaty. Jeżeli to nie pomoże, to  Urząd Skarbowy zbada sytuacje dłużnika Izby Wytrzeźwień i na podstawie opinii podjęte zostaną dalsze kroki.  Jeżeli okaże się, że dłużnik ma dochody, wówczas komornik zajmie się wyegzekwowaniem długów

Na najbliższej sesji radnym miejskim przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień.

 

Zdjęcia: ANJA