Starostwo Powiatowe w Głogowie przygotowuje się do modernizacji budynku PUP. Biurowiec przystosowany zostanie pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Samorządowcy zabiegają o dofinansowanie tej inwestycji.

W budżecie na termomodernizację budynku przy ul. Piaskowej nr 1 powiat zarezerwował ponad 2.300 tys. zł. Planuje się wykonać między innymi: ocieplenie ścian, ocieplenie stropów, wymianę stolarki, likwidację luksferów, wymianę rynien, nowe pokrycie dachu, remont kominów, przebudowę wejść do budynku i budowę pochylni dla niepełnosprawnych oraz budowę windy zewnętrznej.  Projektowany jest dźwig osobowy o udźwigu 9 pasażerów,  z czterema wejściami do kabiny.

– W celu przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych opracowany został już projekt dobudowy dźwigu osobowego i pochylni  – mówi Jeremi Hołownia, Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego. – Na wykonanie tego zadania mamy zarezerwowane środki w naszym budżecie. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie.

Po otrzymaniu dofinansowania powiat wdroży procedury dotyczące wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu i przystąpi do realizacji zadania przy ul. Piaskowej 1.

 

Zdjęcia: ANJA