Rusza remont ulicy Moniuszki. Prace potrwają do końca czerwca. Koszt zadania to niespełna 800 tys. zł.

Gmina Miejska w Głogowie wybrała już wykonawcę remontu  ulicy Moniuszki.  Jest nim głogowska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Umowa na realizację zadania została już podpisana. Koszt remontu ulicy Moniuszki to 798 tys. złotych. Zgodnie z umową prace potrwają do końca czerwca.  W ramach planowanego remontu wykonany zostanie remont nawierzchni jezdni i chodników.  Na wysokości budynków wielorodzinnych w miejscu istniejącego chodnika wybudowane zostaną zatoki postojowej.  Nowy chodnik  z przeznaczeniem na ciąg pieszo-rowerowy powstanie za projektowanymi  zatokami.  Nowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych.

Zdjęcia: ANJA